Ann-Charlott Nordström

Verksamhetskoordinator

Jag arbetar som administratör på CAMST sedan 2000 på 50 %, med administrativa meriter både på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag började som medicinsk sekreterare 1981 på Ortopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och arbetade som sådan i många år. Jag var också sekreterare för klinikchefen.

Jag började arbeta på Karolinska Institutet 2001 som administratör på Enheten för ortopedi och bioteknik och gör så fortfarande.