Cecilia Escher

Överläkare, Anestesiolog, Instruktör

Jag är överläkare i anestesi och intensivvård och har nu min kliniska tjänst på Norrtälje sjukhus efter många år på Karolinska i Huddinge. På CAMST bidrar jag till kursgivande samt kursutveckling, framför allt av våra instruktörskurser. Jag bidrar även vid Network for Accredited Skills Centers in Europe- NASCE´s internationella instruktörskurser. Forskningsmässigt disputerade jag 2018 med en avhandling om simulatorbaserat lärande. Min nuvarande forskning handlar om uppföljning av Covid-IVA personal samt verktyg för skattning av samarbetsbeteenden.

Även utanför CAMST har jag ett stort utbildningsengagemang och är ordförande i Scandinavian Society of Anesthesia and Intensive Care – SSAI utbildningskommitté.

De senaste åren har jag haft uppdrag för läkare utan gränser i Irak, Afghanistan samt Sydsudan. Bland mina tidigare erfarenheter finns även ST studierektorskap för Anestesi/ IVA på Karolinska i Huddinge.