Lars Bremberg

Anestesisjuksköterska, instruktör

Sjuksköterska med specialistutbildning i anestesi och intensivvård.Instruktör CAMST.

Tjänstgör sedan 2002 och fortfarande som instruktör inom avancerad patientsimulering på CAMST. Blev klar leg. Sjuksköterska 1985 och specialistutbildad i anestesi 1987. Under 9 års tid arbetade jag på Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus, Nacka Sjukhus och Södersjukhuset med anestesi. Har sedan 1998 anställning på AnOpIva-kliniken Karolinska Huddinge och var med och startade CAMST 2002. Har sedan starten på Huddinge kliniskt mestadels arbetat på akutsektionen med de patienter som behöver opereras akut. Jag har även intresse av traumavård och sitter med i traumagruppen Huddinge där vi arbetar med utveckling och träning av omhändertagandet av dessa patienter.

Lars Bremberg, RN
Anesthesiology. 25% protected time.