Människor har bara ett liv.
Simulatorer har många.

Om oss

Vid CAMST Simulatorcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter. Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling. Läs mer

 

Aktuellt

Rädslan för misstag stressade mest

Rädslan att göra misstag största stressfaktorn hos personal på covid-IVA   STUDIE. Ordinarie intensivvårdspersonal som arbetade på covid-IVA under pandemin blev i högre grad utmattade

Läs mer
Fler Nyheter
Kurser

CAMST Simulatorcentrum erbjuder kurser och träningstillfällen främst inom områdena säkert samarbete och kirurgisk intervention. Simulering kan äga rum i CAMST lokaler på Techology and Health vid Karolinska Universitetssjukhuset  Huddinge eller på den egna verksamheten. Det är möjligt att genom samarbete med CAMST Simulatorcentrum träna all personal vid en avdelning i säkert samarbete.

Fullskaliga patientsimulatorer har stor effekt vid träning i samarbete runt den sjuka patienten. Olika vårdspecialiteter simuleras utifrån deltagarnas kompetens och inriktning. Genom att lösa autentiska fall sätts förmåga att samarbete inom arbetslaget på sin spets.

Visa: alla kurser | kurser för läkare | sjuksköterskor | undersköterskor

Inga kurstillfällen hittades!