Instruktörskurs i avancerad medicinsk simulering (9-11 april)

Målgrupp

Läkare, sjuksköterskor, beteendevetare med medicinsk anknytning, undersköterska samt medicinskteknisk ingenjör.

Kursens Syfte

Medicinsk simulering som pedagogisk modell är under stark tillväxt internationellt. Syftet med kursen är att ge instruktörskompetens inom avancerad fullskalig patientsimulering och bildstyrd minimalinvasiv kirurgisk simulering. Denna kurs sätter in avancerad simulering i ett pedagogiskt sammanhang med beaktande av ett human factor-perspektiv och leder till kompetens att bedriva träning och utbildning på en state of the art-nivå baserad på vetenskaplig evidens.

Kursens mål

Målet är att ge simulatorinstruktörer grundläggande kunskap om hur träning med hjälp av avancerade simulatorer skall ske, så att önskvärd utveckling av tekniska och icke-tekniska färdigheter samt förhållningssätt kan uppnås.

För deltagaren

Denna kurs kommer att ge erforderlig grundläggande kunskap för att skapa och genomföra kurser med patientsimulator och även ge inblick i färdighetsträning med avancerade kirurgiska simulatorer, där t ex laparoskopi tränas med personlig återkoppling.

Efter kursen kommer eleverna att ha grundläggande teoretisk kunskap och praktisk färdighet i kurskonstruktion, kursgenomförande och kursutvärdering.

För verksamheten

Med välutbildade instruktörer kan de simulatorer som redan finns inom sjukvården användas till mer effektiv samarbets- och färdighetsträning av personal och studenter. Om simulatorträning införs inom sjukvården skulle detta kunna bidra till samma goda effekter på säkerheten som uppnåtts i andra s k högriskindustrier som flyg och kärnkraft, där särskilt utbildade instruktörer ansvarar för simulatorträningen.

För patienten

Genom att systematiskt utbilda simulatorinstruktörer kan träning med avancerade medicinska simulatorer bedrivas effektivare. De möjligheter som modern sjukvård kan erbjuda tillvaratas och samtidigt uppnås en förbättrad patientsäkerhet genom att reducera antalet medicinska misstag. Detta leder till mer kostnadseffektiv sjukvård och mindre lidande för patienterna.

Kursupplägg

3-dagars kurs med föreläsningar, seminarier, demonstrationer, scenarioträning med videounderstödd återkoppling och reflexion. Kursdeltagaren får i liten grupp prova på både rollen som elev och som instruktör i simulatormiljö.

Avbokning

Det går bra att avboka kursen fram tills 3 veckor före kursstart. Därefter debiteras kurskostnaden på 25%. Avbokar man senare än en vecka före kursstart så debiteras hela kursavgiften. Alternativ låta någon annan ta din plats istället, då ska detta meddelas snarast.

Vill du veta mer

Hanna Nylund, kursadministratör
Telefon 08-123 895 74

Johan Creutzfeldt Överläkare, Anestesi- och intensivvård
instruktör
johan.creutzfeldt@regionstockholm.se

Dela

Datum

9 - 11 april 2024
Expired!

Pris

14,500 kr

Arrangör

CAMST Simulatorcentrum
E-post
anmalan.camst.karolinska@regionstockholm.se
Webbplats
https://simulatorcentrum.se