Anette Ålbrant

Specialistsjuksköterska, Instruktör

Situation: Simulatorinstruktör sedan 2010
Bakgrund: 1987 började min resa som sjuksköterska på akutmottagningen Huddinge sjukhus. Inledningsvis lockade tankar om katastrofmedicin och utlandstjänstgöring för att successivt upptäcka att mitt stora intresse är barnsjukvård, specialistsjuksköterska barn och ungdom, projekt arbete ”det svårt sjuka barnet” FN-tjänstgöring Libanon, utbildad för sjöräddning i helikopter.
Aktuellt: Har under 10 års tid ägnat mig regelbundet åt akutrumsträning av det svårt sjuka barnet och under ett pågående forskningsprojekt fick jag förfrågan att bli instruktörs på CAMST.
Rekommendation: Teamträning är livet!