Cecilia Larsson

Handläggare, utbildningsledare, anestesisjuksköterska

Jag jobbar som utbildningsledare/handläggare på CAMST sedan 2022.
I arbetsuppgifterna ingår framför allt planering och utvecklig av kursverksamheten, och jag är även medlem i CAMST´s ledningsgrupp.
Min bakgrund är inom akut- och anestesiverksamhet. Som grundutbildad sjuksköterska jobbade jag många år på akutmottagning innan jag påbörjade min specialistutbildning i anestesi. Större delen av mina år som anestesisjuksköterska jobbade jag på PMI, Karolinska Sjukhuset Huddinge, kombinerat med ett vårdledaruppdrag. 2017 gick jag CAMST´s instruktörskurs för att ingå som instruktör i PMI´s simuleringsprojekt.