Frida Holmkvist

Handläggare, Tekniker, Instruktör

Jag började på CAMST 2011 som simulatoroperatör för patientsimulering. Som operatör är jag patientens röst utåt och agerar utifrån patientens tillstånd. Jag har jobbat som Medicinsk Tekniker sedan 2004 och är utbildad lärare i matte, natur och idrott. Sedan 2014 är jag anställd på CAMST med det övergripande ansvaret för alla våra simulatorer och den tekniska utrustningen.