Kurser

ABCDE i praktiken

Kursen vänder sig till läkarstudenter i termin 5 och 6 som får träna samarbete och patientomhändertagande i verklighetstrogen miljö. Tillsammans tränas det på att utföra

Dela
Läs mer

ACRM för anestesiteamet

ACRM- Anesthesia Crew Resource Management är en endags simulatorkurs som syftar till att utveckla samarbete och kommunikation inom anestesiteamet. Kursen vänder sig uteslutande till läkare och sjuksköterskor inom anestesiologisk verksamhet och prioriterar kompletta anestesiteam, oftast från samma klinik. Deltagarna får inför kursen ta del av ett mindre instuderingsmaterial. Kursdagen består av initialt interaktiv teoridel där olika aspekter på samarbete diskuteras. Under resten av dagen tränas samarbete i olika scenarios med patientsimulator. Efter varje scenario diskuteras utfallet utifrån förbestämda träningsmål och med hjälp av videoinspelning. Syftet är att via formativ feedback utveckla samarbetet och de olika deltagarnas icke tekniska färdigheter.

Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplatser kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information.

Läs mer

Akut omhändertagande på vårdavdelning – träning i effektivt samarbete

Denna kurs vänder sig till undersköterskor, sjuksköterskor och AT-läkare. I kursen tränas initialt omhändertagande av akutmedicinska tillstånd och icke-teknisk färdighet såsom kommunikation ledarskap samt beslutsfattande.

Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplats kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information.

Läs mer

Basal kirurgisk teknik för gynekologer

Kursen syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om operationsinstrument och utrustning, operativ teknik och teoretisk kunskap avseende gynekologiska typingrepp samt perioperativ vård.

Kursdatum
2024-04-15 – 2024-04-19

Anmälan görs via SFOG, www.sfog.se

Läs mer

Instruktörsintroduktion

Målgrupp Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra som avser genomföra simulatorbaserad utbildning och träning för studenter och/eller personal inom medicinska verksamheter. Kursens syfte och mål Syftet

Dela
Läs mer

Samarbete vid akut omhändertagande av medicinpatient

Denna kurs riktar sig till undersköterskor och sjuksköterskor på akuten/akutvårdsavdelning och ST-läkare/specialister i internmedicin. I kursen tränas initialt omhändertagande av akutmedicinska tillstånd, och icketekniska färdigheter såsom kommunikation ledarskap samt beslutsfattande.

Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplats kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information.

Läs mer

Samarbetsträning för studenter

Målgrupp Läkarstudenter. Sjuksköterskestudenterna. Förkunskaper Teoretiska Kunskaper initial undersökning av patient enligt A-B-C-D-E-algoritmen och rapportering och kommunikation enligt SBAR-modellen. Kunskaper och färdigheter i nivå med lärandemålen för

Dela
Läs mer

SBAR-skola för blivande SBAR-instruktörer

För att möta behovet av att utbilda lokala SBAR-instruktörer kommer CAMST genomföra 3,5 timmas träning i SBAR, ”SBAR-skolan”. Träningen vänder sig till verksamheter som bestämt sig för att införa SBAR och som identifierat några av sin medarbetare som blivande SBAR-instruktörer. Träningen avser att ge SBAR-instruktören kompetens att träna sina arbetskamrater i SBAR, och att stödja införandet när verksamheten beslutat om detta.

Läs mer

Träning i rationell anestesi

Träning för blivande anestesiologer och anestesisjuksköterskor i situationsmedvetande och beslutsfattande i samband med generell anestesi.

Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplatser kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information.

Läs mer