ACRM för anestesiteamet

ACRM- Anesthesia Crew Resource Management är en endags simulatorkurs som syftar till att utveckla samarbete och kommunikation inom anestesiteamet. Kursen vänder sig uteslutande till läkare och sjuksköterskor inom anestesiologisk verksamhet och prioriterar kompletta anestesiteam, oftast från samma klinik. Deltagarna får inför kursen ta del av ett mindre instuderingsmaterial. Kursdagen består av initialt interaktiv teoridel där olika aspekter på samarbete diskuteras. Under resten av dagen tränas samarbete i olika scenarios med patientsimulator. Efter varje scenario diskuteras utfallet utifrån förbestämda träningsmål och med hjälp av videoinspelning. Syftet är att via formativ feedback utveckla samarbetet och de olika deltagarnas icke tekniska färdigheter.

Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplatser kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information.

Pris 5500 SEK , exkl moms. Kostnadsfritt inom Karolinska Universitetssjukhus. Reducerat pris för helt team
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning Heldagskurs
Kurssekreterare Hanna Nylund

Målgrupp

Anestesiläkare och anestesisjuksköterska under utbildning eller specialiserade. Hela anestesiteam om 2 läkare och 4 sjuksköterskor alternativ 1 läkare och 2 sjuksköterskor,

Förkunskaper

Minst 1 års erfarenhet av yrket

Kursen syfte

Att genom förbättra samarbetet uppnå ökad säkerhet och effektivitet för patienter i samband med anestesi.

Kursens mål

Att utifrån principen för CRM, utveckla samarbetet i anestesiteamet. Att systematiskt träna icke tekniska färdigheter som kommunikation, ledarskap, följeskap, situationsmedvetande och beslutsfattande vid anestesi.

Kursupplägg

Först en kort inledande teoretisk genomgång och diskussion kring principerna för Crew Resource Managemant och dess tillämpbara applikation i anestesiarbetet. Därefter praktisk träning med hjälp av en avancerad fullskalig patientsimulator. Initialt får deltagarna bekanta sig med utrustningen, simulator samt se en demonstration av ett enkelt anestesiscenario. Därefter sker scenarioträningen av akuta anestesiologisk händelse i operationsmiljö, där arbetslag om 1 läkare och 2 sjuksköterskor tillsammans genomför ca 4 anestesier med efterföljande reflektioner.

Avbokning

Det går bra att avboka kursen fram till 3 veckor före kursstart. Därefter debiteras kurskostnaden på 25%. Avbokar man senare än en vecka före kursstart så debiteras hela kursavgiften. Alternativ låta någon annan ta din plats istället, då ska detta meddelas snarast.

Vill du veta mer

Hanna Nylund, Kursadministratör
Telefon 08 123 895 74
info.camst.karolinska@regionstockholm.se

Dela