Akut omhändertagande på vårdavdelning – träning i effektivt samarbete

Denna kurs vänder sig till undersköterskor, sjuksköterskor och AT-läkare. I kursen tränas initialt omhändertagande av akutmedicinska tillstånd och icke-teknisk färdighet såsom kommunikation ledarskap samt beslutsfattande.

Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplats kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information.

Pris 5500 SEK , exkl moms.
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning Heldagskurs
Kursansvarig Cecilia Escher
Kurssekreterare Hanna Nylund

Målgrupp

Examinerade läkare före eller under allmäntjänstgöring (AT), sjuksköterskor, undersköterskor.
Vi kan organisera en kurs för en komplett grupp om 6 deltagare (2 – 3 läkare, 2 – 4 sjuksköterskor, 0 – 2 undersköterskor) för ert sjukhus.

Kursens syfte

Att kursdeltagarna tar rollen som ledare eller följare i ett team, kommunicera och ta beslut, samt utföra A B C D E, när en patient plötsligt drabbas av livshotande symtom
Att kursdeltagarna ska bli tryggare i sitt arbete och få förbättrad trivsel på arbetsplatsen.
Att patienter med akuta livshotande symtom ska få ett säkrare omhändertagande.
Att ett mindre antal patienter ska få resttillstånd efter akuta situationer.

Kursens mål

När en patient får livshotande symtom ska kursdeltagaren:

  • tillkalla hjälp
  • kommunicera med andra personer runt den drabbade patienten
  • agera i rollen som ledare eller följare i ett arbetslag
  • bidra till att genomföra A B C D E
  • understödja sviktande vitalfunktion tills hjälp kommer

Kursupplägg

En heldagskurs med seminarier, demonstrationer, patientscenarier med videoåterkoppling och reflektion. Kursdeltagaren får under realistiska förhållanden och i en liten grupp prova rollen som ledare eller följare i ett team kring en simulerad patient med hotade vitalfunktioner.
Vi har konfidens och lämnar inte något slutomdöme. Även kursdeltagare har tystnadsplikt gentemot varandra.

Avbokning

Det går bra att avboka kursen fram tills 3 veckor före kursstart. Därefter debiteras kurskostnaden på 25%. Avbokar man senare än en vecka före kursstart så debiteras hela kursavgiften. Alternativ låta någon annan ta din plats istället, då ska detta meddelas snarast.

Vill du veta mer

Hanna Nylund, Kursadministratör
info.camst.karolinska@regionstockholm.se

Cecilia Escher, Bitr överläkare anestesi- och intensivvård
Instruktör

 

Dela