SBAR-skola för blivande SBAR-instruktörer

För att möta behovet av att utbilda lokala SBAR-instruktörer kommer CAMST genomföra 3,5 timmas träning i SBAR, ”SBAR-skolan”. Träningen vänder sig till verksamheter som bestämt sig för att införa SBAR och som identifierat några av sin medarbetare som blivande SBAR-instruktörer. Träningen avser att ge SBAR-instruktören kompetens att träna sina arbetskamrater i SBAR, och att stödja införandet när verksamheten beslutat om detta.

Pris 2000 exkl moms I priset ingår fika
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning Halvdagskurs
Kursansvarig Johan Creutzfeldt johan.creutzfeldt@regionstockholm.se
Kurssekreterare Hanna Nylund 08 123 895 74

Målgrupp

Sjukvårdspersonal som ska börja utbilda personal i SBAR på egen arbetsplats.

Kursens syfte

Att ge deltagarna teoretisk bakgrund, varför och hur SBAR bör tillämpas samt hur praktiskt träning och införande på den egna arbetsplatsen kan gå till.

Kursens mål

Genomgång av SBAR modellen
Workshop med modell för praktisk träning av SBAR rapport
Få en förutsättning för framgångsrik implementering av SBAR på arbetsplatsen

Kursupplägg

Kursen inleds med teoripass, genomgång av patientsäkerhet, kommunikation och SBAR modellens tillämpning. Därefter eget arbete med överrapporteringsfall och praktisk träning av SBAR tillämpning i smågrupper om tre och tre. På slutet går vi igenom hur ett införande kan gå till på ens egna arbetsplats, både planering,införande, utvärdering och upprätthållande av modellen.

Avbokning

Det går bra att avboka kursen fram tills 3 veckor före kursstart. Därefter debiteras kurskostnaden på 25%. Avbokar man senare än vecka före kursstart så debiteras hela kursavgiften. Alternativ låta någon annan ta din plats istället, då ska detta meddelas snarast.

Vill du veta mer

Helena Nylund, Kursadministratör
Telefon 08-123 895 74

Johan Creutzfeldt Överläkare Anestesi- och intensivvård
Instruktör
johan.creutzfeldt@ki.se

Dela