Träning i rationell anestesi

Träning för blivande anestesiologer och anestesisjuksköterskor i situationsmedvetande och beslutsfattande i samband med generell anestesi.

Kursen ges efter avtal med kliniker. Reservplatser kan finnas vid ev återbud. Kontakta kursadministratör för mer information.

Pris 5500 SEK , exkl moms. Kostnadsfritt inom Karolinska Uiniversitetssjukhus. Reducerat pris för helt team
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning Heldagskurs
Kursansvarig Johan Creutzfeldt johan.creutzfeldt@regionstockholm.se
Kurssekreterare Hanna Nylund 08 123 895 74

Målgrupp

Träning för blivande anestesiologer och anestesisjuksköterskor i situationsmedvetande och beslutsfattande i samband med generell anestesi. (Teamet ska bestå av 1-2 läkare 1-2 sjuksköterskor)

Kursens syfte

Att öka kursdeltagarnas situationsmedvetande för att fatta rationella beslut, samt att genomföra och regelbundet utvärdera dessa
Att kursdeltagarna ska känna sig säker vid sövning och känna gränserna för sin kompetens
Att patienter under anestesi ska få ett säkrare omhändertagande med färre avvikelser
Att sjukvårdens resurser utnyttjas effektivt

Kursens mål

Vid generell anestesi ska kursdeltagaren:
Systematiskt samla information och planera fatta beslut enligt beslutsloop (information – bedömning – beslut – handling – reevaluering)
identifiera om en avvikelse finns hos patienten, tekniken eller varseblivningen
vid avvikelser prioritera och påbörja åtgärder i vitala funktioner enligt A-B-C-D-E
använda de resurser (kompetens) som finns tillgängliga
tillkalla hjälp vid resursbrist.

Kursupplägg

En heldagskurs med seminarier, demonstrationer, patientscenarier och reflektion. Kursdeltagaren får under realistiska förhållanden och i en liten grupp prova rollen som anestesiolog och anestesisjuksköterska
Vi har konfidens och lämnar inte något slutomdöme. Även kursdeltagare har tystnadsplikt gentemot varandra.Systematisk/strukturerat arbetssätt- planering, informationssamling- situationsmedvetande, beslutsfattande under stress, rutinförlopp och avvikelser. Felsökning, kompetenshantering och rollfördelning.

Avbokning

Det går bra att avboka kursen fram tills3 veckor före kursstart. Därefter debiteras kurskostnaden på 25%. Avbokar man senare än en vecka före kursstart så debiteras hela kursavgiften. Alternativ låta någon annan ta din plats istället, då ska detta meddelas snarast.

Vill du veta mer

Hanna Nylund, Kursadministratör
Telefon 08-123 895 74

Johan Creutzfeldt, Överläkare, anestesi och intensivvård
Instruktör
johan.creutzfeldt@ki.se

Träning med fullskalesimulering.pdf

Dela