CAMST:s historia

Verksamheten startade som ett uppdrag från dåvarande sjukhusdirektören på Huddinge Universitetssjukhus AB Björn Rosén 2001. Till projektledare utsågs Li Felländer-Tsai. Vid sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhuset och Karolinska Sjukhuset 2004 slogs simuleringsverksamheterna på sjukhusen ihop och bildade Simulatorcentrum senare Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) under en gemensam ledning.

 

                                                               

2003 SVT nyheter                                                                  2004 State of the Art, programbok

                                                                       

2004 SESAM, fullständiga abstrakts                                  2012 Inbjudan 10 år, med program

                                                               

2013 BSAS7, program                                                            2019 NASCE, program

 

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2007-2008