Organisation och ledningsgrupp

Vilka är vi?

Instruktörer, forskare och lärare vid CAMST representerar en multidisciplinär grupp av läkare, sjuksköterskor, psykolog samt ingenjörer med en nollvision avseende medicinska misstag.

Följande medicinska specialiteter finns representerade: Anestesi- och intensivvård, akutmedicin, kardiologi, allmänkirurgi, urologi, ortopedi, obstetrik och gynekologi. Psykologi och medicinsk teknik är representerade på samma sätt.

Ledningsgrupp:

Li Felländer Tsai
Föreståndare

Ann Kjellin
Ledningsansvarig
Bildstyrd intervention

Lars Henningsohn
Ledningsansvarig
Bildstyrd intervention

Cecilia Escher
Ledningsansvarig
Patientsimulering

Johan Creutzfeldt
Ledningsansvarig
Patientsimulering

Cecilia Larsson
Handläggare